Polityka Prywatności

Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest firma: Marlen Sp. z o.o., ul. Kolska Szosa 62, 62-700 Turek, NIP 668-196-74-32, zwana dalej Administratorem

 

Dane osobowe

Administrator gromadzi wyłącznie niezbędne informacje o użytkownikach, by zaoferować najwyższą jakość usług, informacje te gromadzimy za Twoją zgodą i aprobatą.

Dane zbierane podczas rejestracji

Aby skontaktować się z nami za pomocą formularza kontaktowego, musisz udostępnić nam następujące dane osobowe: adres email, imię i nazwisko oraz numer telefonu.

Przekazanie powyższych danych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu obsługi i realizacji zadań związanych z przedstawieniem oferty pracy oraz procesu rekrutacji.

Dane zbierane w przypadku kontaktu osobistego

Gdy kontaktujesz się z nami telefonicznie, mailowo lub za pomocą formularza kontaktowego ponownie poprosimy o podanie danych niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji oraz podpisania kontraktu.

Dane zbierane automatycznie

Gdy jesteś na naszej stronie internetowej zbierane są następujące dane, nie kwalifikowane jako dane osobowe: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, które dostarczają nam dane statystyczne o ruchu użytkowników korzystających z naszej witryny.

Podstawa przetwarzania danych osobowych

Twoje dane osobowe przetwarzamy:

  1. w oparciu o Twoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych udzieloną poprzez przesłanie kompletnego formularza kontaktowego.

  2. gdy jest to konieczne do wykonania umowy, której stroną jesteś lub jest to niezbędne do podjęcia działań prowadzących do zawarcie takiej umowy,

  3. gdy jest to konieczne do zrealizowania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze,

  4. gdy przetwarzanie Twoich danych osobowych jest konieczne do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub podmiot trzeci.

Wykorzystywanie danych osobowych

Wykorzystujemy Twoje dane osobowe na potrzeby prowadzenie procesu rekrutacji.

Dane osobowe, które podałeś i na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę, będą przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, jakie obejmowała dana zgoda.

Nie będziemy używać Twoich danych osobowych dla innych celów, niż wyżej omówione bez wcześniejszego poinformowania i jeżeli przepisy prawa tego wymagają, uzyskania Twojej zgody.

Dane zbierane automatycznie będą wykorzystane do analizy intensywności odwiedzin na naszej stronie internetowej.

Dane zbierane w trakcie korespondencji pomiędzy Tobą, a nami będą uzywane w celu odpowiedzi na Twoje wiadomości.

Bezpieczeństwo i poufność

Korzystamy z wszelkich technicznych oraz organizacyjnych sposobów, aby zapewnić bezpieczeństwo Twoim danym osobowym i chronić je przed zniszczeniem, utratą, modyfikacją oraz nieautoryzowanym ujawnieniem lub dostępem. Dane są przechowywane i przetwarzane na serwerach o wysokim stopniu zabezpieczeń.

Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe są przechowywane przez okres nie dłuższy niż wymagany przepisami prawa lub celem ich przetwarzania w procesach rekrutacji. Dane osobowe zbierane na potrzeby prowadzonych rekrutacji i działań marketingowych są przechowywane nie dłużej niż przez 24 miesiące.

Kontakt ze strony Administrator

Jeżeli przesłałeś do nas wiadomość za pomocą formularza, skontaktujemy się z Tobą telefonicznie lub e-mailem.

Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Obrona roszczeń prawnych

Na podstawie art. 9(2)(f) RODO Administrator jest uprawniona do przetwarzania danych osobowych, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości przez sądy.

Powyższe może również wystąpić, w sytuacji konieczności zasięgnięcia porady prawnej w związku z postepowaniem sądowym lub gdy przepisy prawa wymagają zachowania lub ujawnienia pewnych informacji w ramach procesu sądowego.

Twoje prawa

Przysługuje Ci:

a) prawo dostępu do Twoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,

b) prawo do usunięcia danych

c) prawo do poprawienia Twoich danych

d) prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych

e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych

f) prawo do przenoszenia danych

g) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

h) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres e-mail: kontakt@winobraniefrancja.pl

 

Pliki Cookies

Strona stosuje Cookies (tzw.” ciasteczka”), są to informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, dane te serwery mogą odczytać przy każdym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z Cookies. Dane informatyczne, a w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są na urządzeniu końcowym użytkownika zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Cookies wykorzystywane są w celach dopasowania zawartości strony do indywidualnych preferencji użytkownika oraz usprawnienia korzystania ze strony. Pliki Cookies umożliwiają rozpoznać urządzenie użytkownika i w sposób odpowiedni wyświetlić stronę internetową. Cookies używane jest również do gromadzenia informacji w celach statystycznych, statystyki te dają możliwość administratorowi strony zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze stron internetowych oraz lepiej dopasować stronę do ich zainteresowań.

Oprogramowanie przeznaczone do przeglądania stron internetowych może mieć domyślnie ustawione przechowywanie plików Cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Ustawienia te można zmienić w taki sposób, aby zablokować automatyczną obsługę plików Cookies.  Aby uzyskać szczegółowe informację dotyczące obsługi plików Cookies należy zapoznać się z ustawieniami oprogramowaniem które je obsługuje.

W celach statystycznych i poprawy serwisu wykorzystujemy cookies dostarczone przez Google Analytics i AdWords oraz Facebook.

Pliki cookies nie powodują zmian w konfiguracji urządzenia należącego do Użytkownika.

Kontakt

W sprawie ochrony swoich danych osobowych możesz się skontaktować przy mocy adresu e-mail: kontakt@winobraniefrancja.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby: Marlen Sp. z o.o., ul. Kolska Szosa 62, 62-700 Turek, NIP 668-196-74-32.

Formularz rekrutacyjny

Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi na wybrane zgłoszenia. Chcesz zwiększyć swoje szanse w rekrutacji? Opisz jak najdokładniej swoje doświadczenie w pracach sezonowych.

0
dni w polu
0
ekip
0
ludzi
0
euro